Ajuntament de Palamós - Identificació d'usuaris
 

Seu Electrònica Ajuntament de Palamós

Autentificació

 

La grandària màxima dels fitxers informàtics admesos és de 100 MB.
Tingueu en compte aquesta limitació si necessiteu adjuntar informació a les vostres sol·licituds o comunicacions.

 

   __________________________________________________________________________

 

 

 

Si no disposeu de cap sistema per identificar-vos i signar electrònicament, podeu obtener-ne seguint les instruccions següents.

  • Servei d'identificació idCAT Mòbil per a tramitar sense necessitat de certificat electrònic (servei exclusiu per a persones físiques):

                           Instruccions en VIDEO alta al Servei idCAT Mòbil 

                           Instruccions i alta al servei idCAT Mòbil

 

  • Informació sobre certificats electrònics:

| © 2021 AJUNTAMENT DE PALAMOS Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas