Seu Electrònica Ajuntament de Palamós

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Informació de la seu electrònica

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

CERTIFICATS ELECTRÒNICS QUE UTILITZA AQUESTA SEU ELECTRÒNICA

La seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós utilitza els següents dispositius de certificació:

· CERTIFICAT DE SEU ELECTRÒNICA. Certificat de nivell mig de dispositiu servidor segur (Seu electrònica) emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per a l'adreça web seu.palamos.cat. Número de sèrie: P1712500F.


· SEGELL ELECTRÒNIC. Aquesta seu electrònica utilitza un certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig, emès per pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que serveix per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, en els termes descrits en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Número de sèrie: P1712500F.
 

· SEGELL DE TEMPS. El segellat de temps dels documents i tràmits es realitza mitjançant el servei de segellat de temps de PSIS INTEGRACIÓ proporcionat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

 

Accediu al portal http://signasuite.aoc.cat/ per a validar els certificats electrònics utilitats per la Seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós. Aquest portal pertany al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i el seu objecte és permetre validar certificats, signatures i documents, així com signar i preservar (extendre la durada de les signatures) documents signats.

 

CERTIFICATS ELECTRÒNICS ADMESOS PER AQUESTA SEU ELECTRÒNICA

Per utilitzar els serveis que requereixen que els usuaris s'autentiquin mitjançant certificat electrònic s'acceptarà qualsevol certificat classificat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunyaamb un nivell 3 superior. El següent enllaç us permet accedir a la llista d'entitats de certificació i certificats admesos:

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/validador/#1450087630072-d2a9bd43-debe

Ajuntament de Palamós

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Carrer Major, 56
17230 Palamós
Tel. 972 600 026 - 648 595 326
oac@palamos.cat

| © 2024 AJUNTAMENT DE PALAMOS Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas